top of page

Refusjon- /kanselleringsvilkår

1. ANGRERETT, SKADET OG/ELLER DEFEKT PRODUKT

 

Angrerett

 

1.1 Du kan, uten å oppgi noen grunn, trekke bestillingen, fra datoen for mottak av ordrebekreftelse inntil 14 dager fra mottak av produktet. Slik tilbaketrekning skal skje i skriftlig form (f.eks brev, faks eller e-post), og for å overholde fristen er det tilstrekkelig å sende tilbaketrekkingsvarsel til TØRST Drikke på adresse eller e-post angitt under punkt 1.5. (Generelle vilkår)

 

1.2 Skulle betalinger være gjort, vil disse umiddelbart, senest innen tretti (30) dager fra mottak av det returnerte produktet, bli tilbakebetalt av oss. Vi vil imidlertid kun dekke kostnaden for selve produktet og ikke din leveringskostnad for å returnere produktet til oss, eller porto for tilsendt vare.

 

1.3 Dine rettigheter til å trekke bestillingen kan frafalle hvis du ikke har tatt tilstrekkelige skritt for å sikre at du er i stand til å returnere produktet i vesentlig samme stand som opprinnelig stand. For at angreretten skal gjelde må produktet være ubrukt og leveres tilbake i sin originalforpakning i uskadet stand. Dette gjelder ikke hvis tilstanden til produktet er forverret som følge av forhold som ikke skyldes deg selv. I alle tilfelle, vil vi alltid anbefale at du tar tilstrekkelige og rimelige tiltak for å opprettholde tilstanden til produktet, og at du ser til at produktet leveres trygt tilbake til oss.

 

1.4 Angreretten gjelder ikke dersom produktet er forseglet og forseglingen er brutt.

 

Skadet eller defekt produkt

 

I tillegg til dine rettigheter til å trekke ordren etter § § 1.1 til 1.4 ovenfor, kan du også utøve visse virkemidler hvis du finner ut at produktet er skadet eller defekt. Hvis ja, kan du kontakte oss og følge prosedyrene angitt nedenfor.

 

1.5 Eventuelle skader på produktene under forsendelse eller påståtte defekter angående produktet skal umiddelbart meldes skriftlig til TØRST Drikke på adresse eller e-post angitt i punkt 1.5 (Generelle vilkår)

 

1.6 Andre klager eller åpenbare mangler på produktet skal varsles innen tretti (30) dager etter mottak av produktet.

 

1.7 Hvis kravet er gyldig, kan du i samsvar med Lov om Forbrukerkjøp be om retting av feilen.

 

1.8 Hvis vi ikke klarer å rette feilen på produktet, kan du velge å kansellere bestillingen eller å be om reduksjon av prisen.

 

 

 

2. FORCE MAJEURE

 

Om leveringen forhindres eller blir forsinket på grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll har vi rett til å heve ordren. Dette blir meddelt via post, e-post eller telefon

bottom of page