top of page

Generelle konkurranseregler

Disse konkurransereglene gjelder for deltakere i konkurranser på alle TØRST Drikkes nettsider og sosiale medier om ikke annet er spesifisert. Sosiale medier omfatter Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter & YouTube.

1. Ansatte i TØRST Drikke, ambassadører og samarbeidspartnere, samt deres nærmeste familie kan ikke delta eller vinne i TØRST Drikkes konkurranser på sosiale medier eller nett.

2.Er vinneren under 18 år, må foreldre eller foresatte samtykke til at vinneren kan motta premien. Eventuell premieskatt eller avgifter skal betales av vinneren selv.

 

3. Alle deltakere må delta under eget navn, og på vegne av seg selv. Svar på spørsmål må komme direkte fra deltakeren, og ikke fra eventuelle medhjelpere. TØRST Drikke forbeholder seg retten til å ettergå opplysningene som er gitt før premien(e) leveres. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre tap av premie.

4. Vinnerens navn kan brukes i markedsføring av TØRST Drikke eller deres partnere på nett eller sosiale medier. Gjennom deltakelse i konkurranser/aktiviteter godkjenner deltakerne en slik bruk.

5. Med mindre noe annet klart fremgår av premiebeskrivelsen, eller det uomtvistelig er avtalt, er TØRST Drikke ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien eller bruken av dem. Dette omfatter for eksempel transport til avreisested, kost, losji, tilleggsaktiviteter- og utstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien.

6. Ved konkurranser om billetter til konserter, idrettsarrangement eller liknende står vinneren selv for reise-, diett- og losjikostnader hvis dette ikke er inkludert i premien.

7. Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner.

8. TØRST Drikke forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden.

9. Ved alle premier med reiser gjelder 18 års aldersgrense for å kunne gjøre bruk av premien (alternativt i følge med foresatte hvis ikke annet er avtalt). TØRST Drikke er ikke ansvarlig for å skaffe til veie en ekstra reise eller på annen måte legge til rette for at foresatte kan reise sammen med en premievinner som ikke er myndig.

10. TØRST Drikke er ikke ansvarlig for reiseforsikring ved reisepremier, og vinneren reiser på eget ansvar. Vinneren(e) må selv tegne relevant reiseforsikring for premiereisen dersom vinneren(e) ønsker å være forsikret.

11. Ved utvelgelse av deltakere i konkurranser som for eksempel "giveaway" skjer utvelgingen av deltakere automatisk/maskinelt. Ved flersvars-konkurranser skjer utvelgningen av deltakere automatisk/maskinelt blant de med riktig svar.

12. Premier som ikke er hentet, eller som er returnert til TØRST Drikke, tilfaller TØRST Drikke etter 2 uker regnet fra den dato premien er vunnet. Gjelder også vinnere i sosiale medier, som ikke tar kontakt med oss innen 2 uker.

13. Ved deltakelse i konkurranser hos TØRST Drikke, aksepterer deltakerne disse konkurransereglene og de beslutninger TØRST Drikke kan komme til å ta vedrørende vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive. TØRST Drikke forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten.

14. Om konkurranser på Facebook/Instagram: Applikasjonen(e) er på ingen måte sponset, støttet av, administrert av eller assosiert med Facebook. Du gir informasjon kun til TØRST Drikke, og ikke til Facebook eller en tredjepart. Informasjonen vil kun bli brukt i applikasjonen du selv har gitt samtykke til.

bottom of page